تاريخ : یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱


دانلود هفت راه تقویت مغز

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم شهریور ۱۳۹۱

 

دانلود سخنرانی شنیدنی با موضوع تکامل ذهن

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱

 

دانلود کتاب صوتی « قدرت » شاهکار راندا برن

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۱

 

دانلود کتاب راز شاهکار راندا برن

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.ir

 ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : یکشنبه بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۹۱


 

دانلود کتاب صوتی سپاسگزاری ( تجسم خلاق )

   shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : دوشنبه دهم بهمن ۱۳۹۰

 

دانلود قدرت ذهن از نگاه بزرگان جهان

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : شنبه هشتم بهمن ۱۳۹۰

 

دانلود گزيده كتاب راز اثر راندا برن

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : دوشنبه سوم بهمن ۱۳۹۰

 

دانلود فایل صوتی فیلم فراتر از راز ( مجموعه سوم مستند راز )

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : سه شنبه بیست و هفتم دی ۱۳۹۰

 

دانلود گزيده جملات كتاب قدرت اثر راندا برن

shadee.ir

 

رمز عبور : shadee.irارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹

 

دانلود صد جملهء برگزیده از متن اصلی کتاب راز اثر راندا برن

shadee.ir

 ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : یکشنبه ششم تیر ۱۳۸۹
ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : شنبه بیست و دوم خرداد ۱۳۸۹
ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : جمعه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۸۹
   

    خوشحال ترين سايت جهان   www.shad-shop.com    خنده دار ترين سايت جهان

 

بزرگترين دكل مخابراتي جهان

 

بزرگترين راز زندگي ما قانون جذب است .

قانون جذب بيان مي كند هر چيزي مشابه خود را جذب مي كند .

بنابراين وقتي تو راجع به چيزي فكر مي كني ،

در عين حال مشابه همان افكار را بسوي خودت جذب مي كني .

افكار ، مغناطيسي هستند و بسامد دارند . وقتي افكاري در سرت بپروراني ،

آنها بسوي كائنات فرستاده مي شوند و بطور مغناطيسي

تمام چيزهاي مشابهي را كه بسامدي يكسان دارند بسوي خود جذب ميكنند .

هر چيزي بيرون فرستاده مي شود ، به منبع ، يعني خودت برمي گردد .

تو حكم دكل مخابراتي انساني را داري كه با افكارت بسامدي را پخش مي كني .

اگر دلت ميخواهد چيزي را در زندگي تغيير دهي ، با استفاده از تحول فكري ، بسامد را تغيير بده .

افكار فعلي خودت زندگي آينده ات را خلق مي كند .

در مورد هرچه بيشتر فكر كني و بر آن تمركز داشته باشي ،

بصورت زندگي ات بر تو ظاهر مي شود . افكار تو به موضوعات تبديل مي شوند .

قانون جذب ، قانون طبيعت است و درست همچون قانون جاذبه بي غرض .

هيچ چيز نمي تواند وارد تجربه ات شود ، مگر آن را از طريق افكار سمج احضار كني .

براي اينكه بداني چه فكري مي كني ، از خودت در مورد احساست سوال كن .

احساسات ابزاري با ارزش هستند كه فوري ما را متوجه هر آنچه در ذهنمان ميگذرد ، ميكنند .

غيرممكن است كه آدم احساس بدي كند و در عين حال افكاري خوب داشته باشد .

افكارت بسامد تو را مشخص مي كنند

و احساست بي درنگ به تو مي گويند كه روي چه بسامدي هستي .

وقتي حال و هواي بدي داري روي بسامدي هستي كه موضوعات بد بيشتري را جذب مي كني .

وقتي حال و هواي خوبي داري ،

قدرتمندانه موضوعات خوب بيشتري را بسوي خود جذب خواهي كرد .

 تغييردهنده هاي راز ، مثل خاطرات خوشايند ، طبيعت يا موسيقي مورد علاقه ات ،

مي توانند احساسات تو را دگرگون كنند و بي درنگ بسامد تو را تغيير دهند .

  ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : چهارشنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۹
 

    خوشحال ترين سايت جهان   www.shad-shop.com    خنده دار ترين سايت جهان

 

 

راز بزرگ زندگي در قانون جذب نهفته است .     جاذبه    راز بزرگ زندگي در قانون جذب نهفته است .

 

خوشبختي يا بدبختي معمولا به سراغ كساني ميرود كه بيشترين خوشبختي يا بدبختي را دارند .

لاروشفوكو

  

انسان جزئي از طبيعت است . بنابراين قوانين طبيعي بر او تاثير مي گذارند .

برخي از قوانين طبيعي عينا در قلمرو ذهن و درون انسان نيز جاري هستند .

از قانون جاذبه زمين كه هر لحظه بر ما و تمام موجودات اثر مي گذارد

و به روشني و وضوح پيش روي ما قرار گرفته است

و در تمام طول زندگي خود با ماست چه مي آموزيم ؟

اين قانون بيان مي كند كه يك جرم بزرگ ( مانند زمين ) هر چيزي را كه از جنس خود

يعني ماده يا جرم باشد به سوي خود با نيروي معيني جذب مي كند .

در قلمرو ذهن نيز اين قانون طبيعي صدق مي كند . ذهن نيز مانند زمين

افراد ، نيروها ، موقعيت ها و شرايطي را كه با ماهيت افكار غالب آن همخواني داشته باشد ،

به سوي خود جذب مي كند . ذهن شبيه يك مغناطيس است

و هر چه را كه به آن فكر كنيم به سوي خود مي كشاند و جذب مي كند .

به نظر مي رسد همان اصولي كه در ارتباط با خاصيت مغناطيسي و جاذبه بر جهان حاكم است

كم و بيش در مورد ذهن آدمي نيز مصداق پيدا مي كند .

 

افكار و احساسات ، انرژي مغناطيسي خاص خود را دارا هستند

و جاذب نوعي انرژي با ماهيت مشابه . قوانين مغناطيسي ذهن يا « جاذبه ذهن » عبارت اند از :

 

الف - ذهن همان چيزي را به طرف خود مي كشد كه « انتظار » آن را دارد .

ذهن آنچه را كه در عميق ترين سطوح انتظار آن را مي كشد به طرف خود جذب مي كند .

 

احساس خوشحالي كردن سريع ترين راه پولدار شدن است .

 

ب - ذهن انسان آنچه را كه بيشترين زمان را به فكر كردن آن اختصاص مي دهد

به طرف خود جذب مي كند .

 

احساس خوشحالي كردن سريع ترين راه پولدار شدن است .

 

ج - ذهن انسان آنچه را كه قويترين « اعتقاد » را نسبت به آن دارد به سمت خود جذب مي كند .

 

احساس خوشحالي كردن سريع ترين راه پولدار شدن است .

 

د - ذهن انسان چيزي را كه در واضح ترين حالت « تصور » ش را مي كند

به طرف زندگي ما جذب مي كند .

 

احساس خوشحالي كردن سريع ترين راه پولدار شدن است .

 

ه - ذهن تنها مي تواند به سمت هر چيز حركت كند

و قادر به « فاصله » گرفتن و دور شدن از آن نيست .

درست مانند جاذبه زمين كه تنها مواد ديگر را به سمت خود جذب مي كند

ولي نمي تواند آنها را دور كند .

شايد به همين دليل است كه ما هر چيزي را مي توانيم به سوي خود جذب كنيم

حتي آن چيزهايي را كه از آنها مي ترسيم .

 

شايد براي بسياري از شما اتفاق افتاده باشد

هنگامي كه به يك مهماني كه خيلي تمايل داشته ايد در آن شركت كنيد دعوت مي شويد ،

افرادي كه سابقه بيماري تبخال دارند ممكن است با خود بگويند :

« خدا كند كه تبخال نزنم چون مي خواهم حتما در اين ميهماني شركت كنم . »

اما درست در همان روز كه نبايد تبخال بزنيم اين اتفاق مي افتد

و شما را از شركت در ميهماني مورد علاقه تان محروم مي سازد !

افكاري مربوط به هراس ها و ترس ها در جذب كردن مشكلات به زندگي ما

درست به همان اندازه موثر هستند كه افكار سازنده و مثبت در جذب كردن پيامدهاي مثبت .

از تمام مباحث فوق مي توان نتيجه گرفت كه آنچه امروز براي مان اتفاق مي افتد

نتيجه جذب هايي است كه در گذشته توسط ذهن انجام پذيرفته است

و اينجاست كه مي گوييم سرنوشت ما به دست خودمان است

زيرا تمام اين وقايع را چه خوب و چه ناگوار ذهن به سمت زندگي ما جذب كرده است .

بنابراين اگر واقعه ناخوشايندي امروز در زندگيمان رخ داده است ، تنها مسئول آن خودمان هستيم .

نه جهان ، نه خداوند و نه هيچ كس ديگري مسئول اين رخدادها نيست .

ما در مقابل افكار و تصورات خويش مسئوليم

زيرا همين افكار هستند كه آميزه و سرنوشت ما را مي سازند .

بنابراين اگر مي خواهيد آينده خوبي داشته باشيد نكات زير را رعايت كنيد :

 

اول - تنها و تنها در « انتظار » وقايع خوب و خوشايند باشيد

تا وقايع خوب به سمت شما جذب شوند

و رويدادهاي خوشايند در زندگي تان رخ دهند تا به اصطلاح « خوش شانس و اقبال » شويد .

 

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه خوشحال باشيد .

 

دوم ـ به آنچه كه مي خواهيد فكر كنيد نه آنچه كه نمي خواهيد .

اگر مشكلي در زندگي داريد تنها به راه حل آن فكر كنيد نه به خود مشكل ،

زيرا هر آنچه را كه به آن فكر كنيد به سمت خود جذب مي كنيد .

 

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه خوشحال باشيد .

 

سوم ـ اعتقادات و باورهاي نادرست و خرافي را از ذهنتان بيرون كنيد .

اگر مرتبا وقايع ناگواري در زندگي تان رخ مي دهد لازم است كه در اعتقادات خود تجديد نظر كنيد

و باورهاي كهنه را دور بريزيد . باورهاي جديد و اعتقادات جديد را مي توانيد

با تكرار جملات مثبت و خوشايند تا اندازه اي در خود تقويت كنيد .

مي توانيد اشعار روحيه بخش و مثبت را مرتبا با صداي بلند و يا در دلتان تكرار كنيد ،

مانند شعر زيباي « زندگي رسم خوشايندي است »

 

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه خوشحال باشيد .

 

چهارم ـ اگر خواهان چيزي يا واقعه اي هستيد آن را به وضوح در ذهنتان تصور كنيد .

براي آسان شدن اين فرايند مي توانيد از آن واقعه يك سناريو و يا فيلمنامه روي كاغذ بنويسيد .

پس از نوشتن فيلمنامه آن را روي يك نواز ضبط كنيد و هنگام استراحت به آن گوش دهيد

و هر صحنه را دقيقا مانند آنچه كه در فيلمنامه آمده است تصور كنيد .

 

تنها كاري كه بايد انجام دهيد اين است كه خوشحال باشيد .

 

پنجم ـ چون ذهن ، تنها مي تواند به سوي چيزي حركت كند و قادر به فاصله گرفتن از آن نيست ،

دقيقا همان چيزي را كه مي خواهيد تصور كنيد نه آنچه را كه نمي خواهيد .

به عنوان مثال اگر مي خواهيد به هنگام ميهماني رفتن تبخال نزنيد به تبخال فكر نكنيد

و مرتبا نگوئيد كه « خدا كند تبخال نزنم » بلكه به سلامتي و شادابي خويش فكر كنيد .

به اين مثال توجه كنيد : وقتي شما به يك رستوران مي رويد

و پيشخدمت ليست غذا را به شما مي دهد ، آيا آنچه را كه نمي خواهيد سفارش مي دهيد ؟

مثلا مي گوييد كه خوراك مرغ و ماست و نوشابه نمي خواهم ؟!

اگر اين كار را بكنيد حتما پيشخدمت متعجب خواهد شد !

در قلمرو ذهن هم آنچه را كه مي خواهيد به او سفارش دهيد نه آنچه را كه نمي خواهيد !

 

سكوت + سكون + سرور  = جذب       سكوت + سكون + سرور  = جذب       سكوت + سكون + سرور  = جذب

 ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : شنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۸۹

 

    خوشحال ترين سايت جهان   www.shad-shop.com    خنده دار ترين سايت جهان

 

حس ششم 

 

فرض كنيد كه به هوشي دسترسي داريد كه از آنچه در ضمير خودآگاه شما نير قرار دارد

عظيمتر است . ديگر سعي نكنيد تصور كنيد ، شما اين هوش را در اختيار داريد .

هر كسي ممكن است دچار حالاتي مثل

روشن بيني ، حس ششم ، نجواي دروني و يك جور دانش و راهنمايي دروني شود .

ممكن است اين حالات را به صورت حسي در شكمتان

و يا صدايي كه در ذهنتان مرتب بلندتر مي شود

و يا نوعي آگاهي از اتفاقاتي كه قرار است بيفتد و يا به هر صورت ديگري حس كنيد .

بي توجهي به الهامات دروني مثل اين است كه جريان خون خود را قطع كنيد ،

يعني به پيامهايي كه از زندگي به شما مي رسد

تا نيروي بالقوه درون شما را فعال كند ، بي توجهي كنيد .

بسياري از تجار موفق حس ششم خود را به عنوان راهنما و قطب نماي خود در زندگي ميدانند .

بدون اين نيرو آنها قادر به كسب آن چيزي كه براي ديگران غير قابل دسترسي است نمي باشند .

استيو جابز به دانشجويانش در دانشگاه استنفورد گفت :

اجازه ندهيد سر و صداي عقايد ديگران ، نداي درون شما را خاموش كند

و شهامت اين را داشته باشيد كه به دنبال نداي قلب و الهامات دروني تان برويد .

من در اينجا نصيحتي به شما مي كنم :

با دنبال كردن الهامات دروني تان و احترام گذاشتن به آنها

هميشه در انتها در جايي خواهيد بود كه بسيار بهتر از نقطه اي است كه از آن شروع كرده ايد . 

 

حالا بياييد وضعيت ارتباطي فعلي تان را بررسي كنيد .

روي يك كاغذ تمام دفعاتي را كه از نيروي الهام دروني تان براي رسيدن به حداكثر بازدهي

استفاده كرده ايد ، يادداشت كنيد . به عنوان مثال وقتي كه يك حسي كه نمي دانيد از كجا آمده

اين نياز شديد را در شما به وجود آورده كه راه خاصي را در زندگي در پيش بگيريد .

شما به اين حس پاسخ مثبت داده ايد و اين حس هم براي شما مفيد واقع شده است .

به عنوان مثال ، تجار بسياري به شما خواهند گفت كه بارها دچار اين حس ناشناخته شده اند

كه باعث شده ايده تجاري خاصي را دنبال كنند .

آنها به اين حس پاسخ مثبت داده اند و اين حس هم براي آنها كارآمد بوده است .

شايد اين حالت به صورت حسي باشد كه در برخورد اول نسبت به كسي پيدا مي كنيد

و يا اينكه گاهي به صورت اتفاقي به كسي فكر مي كنيد و آن شخص به شما تلفن مي كند .

حالا به آن زمانهايي فكر كنيد كه به اين حس بي توجهي و بي اعتنايي كرده ايد ،

شايد نسبت به كسي كه ديده ايد يك احساس منفي داشته ايد

و هميشه از اينكه آن روز اين احساس را ناديده گرفته ايد احساس پشيماني مي كنيد

و يا اينكه نداي دروني شما مرتب شما را به سوي مسير جديدي فرا مي خواند

و شما به آن گوش نكرده ايد .

حالا شايد كم كم احساس كنيد كه نيروي الهام دروني تان در گذشته

چه نقش قدرتمندي در زندگي تان ايفا كرده است

 

بنابراين چگونه مي توانيد حس ششم خود را قويتر كنيد ؟

 سه راه وجود دارد . 

راه اول : خيلي ساده است ! از اين حس بيشتر استفاده كنيد .

درست مثل كار كردن بر روي ماهيچه هاست . هر چه بيشتر از آنها استفاده كنيد قويتر ميشوند

و هر چه كمتر از آنها كار بكشيد شروع به ضعيف شدن و از بين رفتن مي كنند .

 

راه دوم : مراقب باشيد كه اين الهامات را چطور دريافت مي كنيد .

مي تواند مثل يك نداي دروني باشد كه مرتب بلندتر و بلندتر مي شود

و يا احساس خاصي در دلتان كه شما را به سمت راهكار خاصي رهنمون مي شود

و يا رويا و تصويري كه انگار در تك تك اتمهاي بدنتان حس مي شود .

از اين به بعد مراقب حسن تصادفات و اتفاقات تكراري و غيره كه در زندگيتان مي افتد باشيد .

اين آگاهي باعث مي شود كه از اين منبع خرد كه در دسترس شماست استفاده كنيد .

 

راه سوم : تمرين ريلكسيشن ، تمركز و مديتيشن انجام دهيد .

هر چه بيشتر ار مرز تفكرات و شرايط بگذريد ، ارتباط شما با خرد واقعي بيشتر خواهد شد .

آخرين نكته اي كه بايد در هنگام پرورش و رشد حس ششمتان به آن توجه كنيد اين است :

به خاطر داشته باشيد ذهن شما نيروي فوق العاده اي دارد

و هنگامي كه واقعا بخواهيد چيزي را باور كنيد ،

مي تواند هوشمندانه ترين و مناسب ترين راهكار و ديد كلي را در اختيارتان قرار دهد .

به عبارت ساده تر ذهن شما همان چيزي را به شما مي گويد كه دوست داريد بشنويد .

بنابراين گاهي اين حس ششم شما نيست كه پاسخ را در اختيارتان قرار مي دهد

بلكه ذهنتان است .

از كجا ميتوان متوجه تفاوت اين دو شد ؟

وقتي نمي دانيد پيام از كجا به شما رسيده و هيچ ارتباط قبلي با آن مورد نداريد ،

به احتمال بيشتر اين حس ششم شماست كه به شما پيام مي دهد .

وقتي احساس مي كنيد به نوعي راهنمايي در اختيارتان قرار گرفته

كه هيچ منطق و تاريخچه شخصي در پشت آن قرار ندارد

مجددا به احتمال زياد اين حس ششم شماست .

يك راه تشخيص ديگر اين است كه بدانيد معمولا الهامات همانطور كه قبلا توضيح داده شد

به چه صورتي به شما مي رسند .

اگر در تلاشتان براي دنبال كردن اين نصايح با شكست مواجه شديد ،

شايد عده اي بگويند كه شما شكست خورده ايد ، اگر چه لزوما اين طور نيست .

با شروع اين راه شما هميشه در انتها در مكاني قرار خواهيد گرفت

كه از جاي اوليه بسيار بهتر است ، بنابر اين اين روش كارساز است .

به طور خلاصه بايد گفت :

حس ششم به شما اين امكان را مي دهد

تا با يك منبع دانش بسيار عظيمتر از ذهن خود در ارتباط باشيد .

اين نيرو در اختيار همه هست و تقريبا بيشتر افراد از آن استفاده مي كنند ، و همين

خود بزرگترين مدرك است كه ما تمام منابع لازم را براي يك زندگي آزادانه در اختيار داريم .

پيام واضح است . از همين امروز حس ششم خود را پرورش دهيد .

 ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹
   

    خوشحال ترين سايت جهان   www.shad-shop.com    خنده دار ترين سايت جهان

 

قانون جذب

 

كورتيس هاپكينز می گويد : 

شادمانی و سرور ، مغناطيسي است

كه همه نعمت هاي عالم را وا مي دارد تا به سوي شما بشتابند .

افسردگي و اضطراب نيز مغناطيسي است تا تمام مشكلات به سوي شما پرواز كنند .

براي پيروزي در حيطه ماوراء الطبيعه و براي كاميابي از عاليترين ثمره كار خود ،

بايد در وجد و سرخوشي و رفعت باشيد .

 

 

قانون جذب فقط چيزهايي را براي شما خواهد آورد كه تصور كنيد . « نصور كنيد » ؛

اين دستور ساده براي دستيابي به هدف است .

اما حتما بايد چيزهايي را تصور كنيد كه واقعا خواهان آن هستيد ،

نه اينكه تصورهايي از ترس و نگراني را تجسم كنيد

كه سبب شود نيروي دروني شما چيزي را ايجاد كند كه آن را نمي خواهيد .

اگر چيزي را به مدت و وضوح كافي تصور كنيد ، به حقيقت خواهد پيوست .

انسانهاي موفق پيوسته نيروي سازنده درونشان را متوجه آنچه در زندگي مي خواهند ،

مي كنند تا آن نيرو پيوسته چيزهايي را كه مي خواهند ، ‌جذب كند و آنچه را كه تصور كرده اند

به مرحله ظهور برساند . اكنون به دركي كافي از چگونگي كار ذهن خود رسيده ايد

و اين حقيقت را قبول داريد كه آنچه تصور مي كنيد ، روزي به حقيقت خواهد پيوست .

نيروي درون شما مطيع بي چون و چراي دستورات شماست

و آنچه را خواهانش هستيد و يا آنچه از آن مي ترسيد ، به شما خواهد داد .

زماني را به ياد آوريد كه مي ترسيديد امري اتفاق افتد ،

شايد متوجه نشديد كه همان تصويرهاي ترس آور كه بدان نحو بر شما اثر گذاشتند

و آن چيز را در درون شما حك كردند ، سبب جذب نامطلوب به شما شدند

و شما را مستعد همان چيزي كردند كه از آن مي ترسيديد .

مي بينيد كه اين نيروي دروني ، استدلا و انتخاب نمي كند .

فقط آنچه را به صورت تصويرهاي ذهني همراه با احساسهاي قوي ترس يا ميل و علاقه

به آن دستور دهيد ، براي شما به وجود مي آورد .

هر طور خود را در ذهن و دل تصوير كنيد ، همان خواهد شد .

اين حقيقت بزرگ را هميشه پيش رو داشته باشيد و بگذاريد بر افكار هر روزتان مسلط باشد .

احساس هاي ترس ،‌ خشم و تنفر يا حسادت را رها كنيد

و به جاي آن احساس و نگرش ذهني درست قرار دهيد ؛

اگر چنين كنيد ، بي گمان اثر اين تصويرهاي ذهني غلط از بين خواهد رفت .

جايگزين كردن تصويرهاي درست به جاي تصويرهاي غلط مستلزم مرور در گذشته است .

اگر هنر تصوير كردن را خوب ياد بگيريد ، به وقت خود نتايج قطعي به بار خواهد آمد .

به ياد داشته باشيد كه در رابطه با هر چيز ،‌ كسي جز شما مسوول فكرهايي كه مي كنيد

و احساس هايي كه داريد ،‌ نيست . شما ار همه چيزهاي خوب و بد عكس مي گيريد

و آنها را همراه با احساسي كه در آن لحظه داريد ، در ذهن خود انبار مي كنيد .

آنچه در ذهن تصوير مي كنيد ، مي تواند چيزهايي را كه از آن مي ترسيد و يا دوست داريد

برايتان به ارمغان آورد . اگر تصويري روشن و دقيق در اختيار نيروي سازنده درونتان بگذاريد ،

اين نيرو بلافاصله دست به كار مي شود تا چيزها ، منابع ،‌ فرصت ها ، موقعيت ها

و حتي افرادي را كه براي تحقق بيروني آنچه تصور كرده ايد لازم اند ،‌ براي شما فراهم كند .

 ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : سه شنبه هفدهم فروردین ۱۳۸۹
 

    خوشحال ترين سايت جهان   www.shad-shop.com    خنده دار ترين سايت جهان

 

نيروي مغناطيسي شخصي

 

فرض كنيد هدفي را براي خود تعيين مي كنيد و مي دانيد كه مي توانيد آموزگاران ، شرايط

و اطلاعات لازم را كه مي توانند به شما براي رسيدن به هدف و رويايتان كمك كنند

به زندگي خود جذب كنيد . چه باور كنيد ، چه نكنيد ،

شما قبلا هم اين راهكارها را بدون اينكه بدانيد در زندگي خود به كار برده ايد .

به عنوان مثال وقتي كه در زندگي تصميماتي مثل نقل مكان به خانه اي جديد و يا خريد اتومبيل

در سر داشته ايد ، به خاطر اهميت نسبي اين موارد زمان زيادي را صرف آنها كرده ايد .

هر وقت براي مدت طولاني به چيزي فكر مي كنيد

آن چيز از ضمير خودآگاه به ضمير ناخودآگاهتان منتقل مي شود .

هر چه بيشتر به آن چيز فكر كنيد اين ارتباط ذهني قوي تر خواهد شد .

وقتي شما هر چيزي را با باور قوي به ذهنتان وارد مي كنيد

ضمير ناخودآگاه شما سعي مي كند آن را در دنياي واقعي نيز به واقعيت تبديل كند .

در اين مرحله است كه سحر و جادو آغاز خواهد شد ... 

مهارت خلق يك محيط بيروني كه در راستاي خواسته هاي دروني شما باشد

بسيار قدرتمند است و مي تواند هم عواقب مثبت و هم منفي در بر داشته باشد .

تصور كنيد كه شغل و يا كسب و كار رويايي خود را به ضمير ناخودآگاهتان وارد كنيد

و بتوانيد افرادي را كه مي توانند به شما كمك كنند جذب كنيد . به عبارت ديگر فرض كنيد

اگر نسبت به تمام تجارب خود فقط احساس منفي داشته باشيد چه اتفاقي مي افتد ؟  

اين ديدگاهها و عقايد منفي در ضمير ناخودآگاه شما ذخيره مي شوند

به خاطر داشته باشيد :

ما بر دنياي بيرونمان تاثير مي گذاريم نه اينكه دنياي بيرون بر ما تاثير بگذارد .

بنابراين ضمير ناخودآگاه شما درست مثل وقتي يك اتومبيل خريداري مي كنيد

به دنبال شرايط ، معلمان و اتفاقاتي مي گردد كه در راستاي فكري شما هستند .

فكر مي كنيد دنياي بيرون چه بازتابي به شما نشان خواهد داد ؟

فكر مي كنيد چه افرادي را به سمت خود جذب مي كنيد ؟

تحت تاثير چه شرايط و اتفاقاتي قرار خواهيد گرفت ؟

حالا بياييد روي ثبت واقعيت مطلوب در ضمير ناخودآگاه خود كار كنيد .

الان وقت ديدن فيلمهاي انگيزشي است .

هدف ما ثبت واقعيت مطلوب در ضمير ناخودآگاهمان است .

به جايي برويد كه كسي مزاحم شما نشود و خلوتتان را به هم نريزد .

براي شروع روي تنفستان و حركات قفسه سينه تان تمركز كنيد . 

براي اينكه بيشتر آرامش پيدا كنيد فرض كنيد در يك ساحل زيبا نشسته ايد ،

صداي پرندگان را كه در اطرافتان آواز مي خوانند و همينطور صداي برخورد امواج

را با ساحل مي شنويد . احساس مي كنيد كه نور خورشيد بدن شما را گرم مي كند .

واقعا احساس آرامش مي كنيد . همه چيز عالي است .

حالا فرض كنيد روياهايتان به حقيقت پيوسته اند .

آن چيزي كه تمام عمر به دنبالش بوديد اكنون مال شماست .

مي توانيد خودتان را در حالي تصور كنيد كه شغل دلخواهتان را داريد

و يا با شخص مورد علاقه تان هستيد و يا در هر حالت ديگري كه دوست داريد .

حالا قدم در دنياي اين فيلم ذهني بگذاريد و فرض كنيد در آنجا هستيد

و آن كاري را كه واقعا دوست داريد انجام مي دهيد . 

بياييد فرض كنيم كسب و كار رويايي خود را داريد . 

خودتان را در دفتر كارتان مجسم كنيد كه در حال انجام كار مورد علاقه خود هستيد ،  

به مشتريانتان و بازخورد مثبتي كه به شما مي دهند توجه كنيد . 

شما هيجان رسيدن به هدفتان و انرژي مثبت را در تك تك سلولهاي بدنتان احساس مي كنيد .

در همين حال كه اين فيلم ذهني را تماشا مي كنيد من از شما سوالي دارم .

آيا هيجان زده هستيد ؟ اگر نيستيد يك جاي كار ايراد دارد .

اگر از اينكه به زندگي دلخواهتان رسيده ايد شاد و هيجان زده نيستيد يعني مشكلي وجود دارد .

دفعه بعد كه اين فيلم ذهني را تماشا مي كنيد موارد زير را هم امتحان كنيد :

اگر تصاويري كه در ذهنتان مي بينيد ثابت هستند آنها را متحرك كنيد . 

اگر سياه و سفيد هستند آنها را رنگي كنيد . 

اگر تنها يك تصوير كوچك در صفحه ذهنتان هستند ،

آنها را بزرگ كنيد تا به اندازه كل صفحه ذهني تان درآيند .

اگر تصاوير تاريك و محور هستند آنها را روشن تر و واضح تر كنيد . 

اگر دور هستند آنها را نزديك تر بياوريد .

آهنگها و ترانه هاي انگيزشي دلخواهتان را به آنها اضافه كنيد .

آيا هيچكدام از اين تغييرات باعث شد تا احساس متفاوتي نسبت به هدفتان پيدا كنيد . 

هر فيلم ذهني را كه به شما انرژي مي دهد مرتب در ذهنتان مرور كنيد .

هيچ گاه فراموش نكنيد كه دنياي بيرون شما بازتابي از دنياي درون شماست .

همانطور كه قبلا گفته شد شما بر دنياي بيرون تاثير مي گذاريد و نه بر عكس .

بهترين مواقع براي مرور و تثبيت اين فيلم ذهني در هنگام تمرينات ريلكسيشن ،

شبها قبل از اينكه به خواب برويد و صبحها قبل از اينكه از رختخواب بيرون بياييد ، است .

در اين زمانها ضمير ناخودآگاه شما آمادگي بيشتري براي پذيرش اين روياها دارد . 

مي توانيد پا را از اين هم فراتر گذاشته و تصويري از روياهايتان بكشيد

و آن را در معرض ديدتان در سمت چپ ميز كارتان قرار دهيد و يا آن را پشت در اتاقتان بگذاريد

و يا نقاشي را در كيف بغلي و يا كيف دستي تان قرار دهيد تا هر روز نگاهي به آن بيندازيد .

هر چه بيشتر در معرض آن قرار بگيريد ، بيشتر در ضمير ناخودآگاهتان نقش خواهد بست

و آن وقت است كه سحر و جادو اتفاق خواهد افتاد .

 ارسال توسط shadee.ir
 
تاريخ : یکشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۸

 

   شاد شاپ شادترین سایت جهان   www.shad-shop.com    شاد شاپ شادترین سایت جهان


ehsanbaran

ehsanbaran

ehsanbaran  ehsanbaran  ehsanbaran  ehsanbaran  ehsanbaran

ehsanbaran

ehsanbaran

 

فوايد مديتيشن يا مراقبه  

 

پيشرفت معنوي و برآورده شدن آرزوها از طريق ارتباط با عالم بالا

 

ehsanbaran

 

ايجاد آرامش در خود و محيط اطراف

 

ehsanbaran

 

دست يابي به نوعي آگاهي برتر

 

ehsanbaran

 

يافتن راه حل ها و پاسخ سوالات از طريق آگاهي برتر

 

ehsanbaran

 

رسيدن به مرحله ي رهايي ( رهايي از نفس يا تن )

 

ehsanbaran

 

رسيدن به مرحله ي رضا

( زماني كه خواست تو با خواست خدا يكي مي شود )

و دست يابي به آرامش درون

 

ehsanbaran

 

رسيدن به مرحله ي خلسه

 

ehsanbaran

 

احساس نوعي سرور باطني

 

ehsanbaran

 

سيري در درون و سفري به اعماق وجود و بيشتر آشنا شدن با خود

( نوعي خودشناسي )

 

ehsanbaran

 

روان كاوي با كودك درون و تسكين درد هاي او

 

ehsanbaran

 

رفع احساس ناامني ( خود را در پناه نيرويي برتر ديدن )

 

ehsanbaran

 

رفع قضاوتها و پيش داوري ها

 

ehsanbaran

 

باز شدن دريچه خرد ، فضل ، آگاهي ، منطق و استدلال

 

ehsanbaran

 

احساس ايجاد همدردي بيشتر با ديگران

 

ehsanbaran

 

احساس يكي شدن با جهان هستي

 

ehsanbaran

 

ارتباط برقرار كردن با راهنمايان معنوي و عزت نفس به دليل ارتباط معنوي بهتر

 

ehsanbaran

 

شناخت زواياي پنهان وجود خود

 

ehsanbaran

 

رسيدن به نور درون ،‌ روشنايي و روشنگري

 

ehsanbaran

 

ايجاد هماهنگي ، توازن و اتحاد بين ابعاد مختلف وجود

( روح ، جسم ، روان و ذهن )

 

ehsanbaran

 

غوطه ور شدن در فيض الهي

 

ehsanbaran

 

پاك كردن ترسها ، نفرت ها ، كينه ها و خشم ها

 

ehsanbaran

 

پاك كردن ضربات روحي ، عاطفي ، فكري و ذهني

 

ehsanbaran

 

به دست آوردن دانش بيشتر در مورد روح و روان خود

 

ehsanbaran

 

آگاهي بهتر از خود و نحوه تفكر و احساسات خود

 

ehsanbaran

 

داشتن احساس بهتر نسبت به خود ، ديگران و شرايط

 

ehsanbaran

 

تغيير ديد و باور ها از منفي به مثبت

 

ehsanbaran

 

صبورتر شدن در برابر مشكلات

 

ehsanbaran

 

حل مشكلات و مسائل زندگي

 

ehsanbaran

 

پاك سازي كل بدن از انرژي هاي منفي

كه خود به سلامتي بيشتر و جذب انرژي هاي مثبت بيشتر مي انجامد

 

ehsanbaran

 

رفع افكار منفي و تغيير ذهنيات و باورهاي منفي

 

ehsanbaran

 

رفع فراموشي و درمان توهم

 

ehsanbaran

 

تنظيم ضربان قلب و رفع تپش قلب و بهبود جريان گردش خون

 

ehsanbaran

 

ايجاد تحولات مثبت ناگهاني در فرد و محيط پيرامون او

 

ehsanbaran

 

شناسايي انرژي هاي نهفته خود و آشكار شدن خلاقيت

 

ehsanbaran

 

حل شدن خود به خودي مشكلات ؛ يكي پس از ديگري

 

ehsanbaran

 

داشتن چهره اي سالم تر ، زيباتر ، شاداب تر ، شفاف تر و جوان تر

 

 

 

ehsanbaran

 

فوايد شكر گزاري در مراقبه

 

ما با يادآوري آنچه كه داريم ، بيشتر بر داشته هاي خود متمركز مي شويم ، نه بر نداشته هاي خود و

در اين حال تازه متوجه مي شويم كه پيرامون مان چقدر نعمت داريم كه نديده ايم !

در ضمن ، اين كار كم كم ما را به سوي مثبت انديشي سوق مي دهد .

 

يادمان باشد هر قدر شكر گزار تر باشيم مثبت تر مي گرديم و طبق قانون « جذب » ،

با مثبت تر شدن چيزهاي مثبت بيشتر ي را به سوي خود و زندگي مان جذب مي كنيم .

ما با انديشيدن به هر چيزي ، به آن موضوع قدرت داده و تقويتش مي كنيم

يا همانند آن انرژي را به سوي خود و زندگي مان جذب مي كنيم . 

 

 

ehsanbaranehsanbaranehsanbaranehsanbaranehsanbaran      ehsanbaranehsanbaranehsanbaranehsanbaranehsanbaran

     ارسال توسط shadee.ir
آخرين مطالب